Aftaleindgåelsen

En aftale om køb af varer på Havia.dk er først indgået, når kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra HAVIA A/S.

Priser & betaling

Alle priser påHavia.dk er angivet i danske kroner og er ekskl. moms, pakning og fragt. Betaling sker på elektronisk fremsendt faktura til den angivne faktureringsadresse. HAVIA A/A tager forbehold for trykfejl, leveringssvigt, udgåede varer og force majeure.

Annullering af ordrer

En ordre kan annulleres, indtil varen er afsendt. Kontakt os på [email protected] med dit ønske om annullering af din ordre samt ordrenummer. Ved forgæves levering opkræves et gebyr på 150 kr.

Levering og forsendelse

Leveringsdatoen er anført i ordrebekræftelsen. Alle forsendelser leveres med egne servicebiler eller ekstern distributør. Ved udlevering af varerne overgår ansvaret og risikoen for varerne til kunden. Det er ikke muligt at afhente bestilte varer hos HAVIA A/S. På nuværende tidspunkt leveres der kun inden for Danmarks grænser. Der er ingen forsendelser til Færøerne og Grønland.

Reklamation

Hvis du ønsker at påberåbe dig en mangel, skal HAVIA A/S have besked herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen. Kontakt vores kundeservice inden du returnerer varerne.

Klage

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected].

Persondatapolitik

I forbindelse med køb på Havia.dk registrerer vi følgende oplysninger om kunden: Virksomhedens navn, navn på kontaktperson, CVR nummer, adresse, telefonnummer og e-mail. Oplysningerne registreres med henblik på at kunne levere varerne, og al behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med persondataloven. Oplysninger afgivet til Havia.dk videregives ikke til tredjemand. Som registreret hos Havia.dk har du altid ret til indsigt i, hvilke oplysningerder er registreret om dig, ligesom du kan kræve, at oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måde behandlet i strid med persondataloven eller anden lovgivning, bliver berigtiget, slettet eller blokeret. Henvendelser i forbindelse hermed rettes til Havia.dk via e-mail [email protected]. Cookies på Havia.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet. Ved brug af Havia.dk giver du samtykke til, at cookies med det anførte formål kan lagres på din pc, tablet eller smartphone.

Logstatistik

Vi anvender en logstatistik på Havia.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Havia.dk.

Kontakt HAVIA

Vi anlægger et grønnere Danmark