Tore Kinch-Jensen

Landskabsarkitekt MDL

Tore er vores landskabsarkitekt i HAVIA med ekspertise i biodiversitet, visualiseringer og driftsplaner. Han har et stort plantekendskab, hvilket ellers ikke er en selvfølge for landskabsarkitekter, og så er han meget visuel i sit arbejde. Tore har erfaring med at håndtere alle opgaver fra skitse til færdigt projekt.

Tore Kinch-Jensen har arbejdet intensivt med biodiversitet i især byer og ved virksomheder. Han har et indgående kendskab til løsninger med hjemmehørende planter, blomsterenge, kvashegn, vand og andre muligheder, som kan forbedre biodiversiteten markant. Det er også muligt at bestille en biodiversitetsrapport hos Tore, hvor han laver en gennemgående undersøgelse af biodiversiteten før, under og efter projektet, så din virksomhed får konkrete tal og resultater til brug i eksempelvis ESG-rapportering. Derudover spænder hans arbejdsopgaver vidt og bredt fra driftsplaner til udarbejdelse af konstruktionstegninger i DWG-format.

Han har tidligere arbejdet med blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, PKA og ATP, hvor han har stået for analyse, skitsetegninger, situationsplaner, visualiseringer og tekniske tegninger.

Tore bor på Vesterbro i København og har kontor i Sydhavnen.

Tore Kinch-Jensen, Landskabsarkitekt MDL

Tore Kinch-Jensen, Landskabsarkitekt,

Kontakt HAVIA

Vi anlægger et grønnere Danmark