Landskabsarkitektur hos HAVIA

Hos HAVIA forsøger vi at bringe naturen tættere på dig, din virksomhed og ind i byerne. Vi skaber grønne åndehuller og udvikler levende miljøer til glæde for mennesker og biodiversiteten. Med Tore Kinch-Jensen, vores dygtige landskabsarkitekt, tilbyder vi en bred vifte af tjenester, der spænder fra driftsplanlægning og design af rekreative områder til udvikling af gårdhaver, atriums og parker.

Landskabsarkitekt: Tore Kinch-Jensen

Tore har et dybt plantekendskab og en specialisering i at integrere biodiversitet i landskabsarkitektur. Tore arbejder tæt sammen med arkitekter for at skabe grønne områder og beplantninger, der ikke blot forskønner, men også bidrager positivt til det lokale økosystem. Han kan sågar lave en biodiversitetsrapport, som sikrer, at vores projekter har en målbar positiv effekt på miljøet, dokumenteret gennem omfattende undersøgelser og registrering af insekter og andre dyr over flere sæsoner.

Landskabs design,

Vores tilgang til landskabsarkitektur

Vi kombinerer viden om natur, planter og biodiversitet med samfund, landskab og bebyggelse, når vi arbejder med landskabsarkitektur. Med den viden skaber vi omgivelser, der er stimulerende, grønne og velfungerende for både mennesker og samfund.

Hos os er det vigtigt, at kunderne føler en forbindelse til projekterne. Det gør vi ved at have kunderne tæt involveret og bidragende. Dette skaber et ejerskab og en forståelse for historien og værdien bag hver eneste udvikling.

Vores tjenester indenfor landskabsarkitektur inkluderer:

Værktøjer og teknikker til landskabsarkitektur

Hvis ønsket så kan vi også hjælpe med tekniske tegninger og illustrationer af projektet. Her vil vores landskabsarkitekt tegne jeres idéer og vores plan for det fremtidige projekt. Med avancerede færdigheder i AutoCAD og Revit, skaber vi detaljerede konstruktionstegninger, tekniske tegninger, principsnit, DWG-filer og visualiseringer i både 2D og 3D. Dette arbejde suppleres med præsentationsvideoer, der bringer projekterne til live for kunder og interessenter.

Landskabsarkitekt tegnede tegninger,

Referencer indenfor landskabsarkitektur

Hos HAVIA har vi løst flere opgaver indenfor landskabsarkitektur, blandt andet hos Krebsehusene, en 1300 kvm indendørs atriumgård, og NRE Groups nye biodiverse områder. Derudover har vores landskabsarkitekt Tore tidligere arbejdet med kunder som Danmarks Naturfredningsforening, PKA og ATP. Her har han lavet analyser, situationsplaner, skitsetegninger, visualiseringer og andre tekniske tegninger.

Andre projekter hos HAVIA har været med anlæggelse af grønne tage og udendørs plantevægge. Her har vi hjulpet med at omdanne ellers ubenyttede flader som facader og tage til levende, grønne oaser. For eksempel har vi transformeret tagarealer til blomstrende grønne tage, der ikke blot skaber et visuelt tiltalende miljø, men også bidrager til biodiversitet og bedre håndtering af regnvand. Disse grønne tage er designet til at være selvopretholdende med minimal vedligeholdelse, optage CO2, og forbedre bygningens isolering.

Udover grønne tage har vi installeret udendørs plantevægge, der renser luften ved at optage skadelige partikler og CO2, samtidig med at de øger biodiversiteten i bymiljøer. Vores plantevæg udendørs er ikke kun æstetisk tiltalende; de er også Cradle-to-Cradle certificerede og brandsikre, hvilket gør dem til et ansvarligt valg for enhver virksomhed, der ønsker at signalere miljøbevidsthed. Disse projekter er blot nogle eksempler på, hvordan vi hos HAVIA arbejder med at integrere naturen i bymiljøet og skabe grønne, bæredygtige løsninger for vores kunder.

Dertil kommer en skov af store og små projekter for arkitekter, bygherrer, virksomheder, grundejerforeninger og private.

Kontakt vores landskabsarkitekt

Er du interesseret i at lære mere om, hvordan vi kan transformere dit næste projekt med professionel landskabsarkitektur? Kontakt os for at drøfte dine ideer og behov. Sammen vil vi sikre, at dit projekt ikke blot bliver et grønt rum, men en levende historie, der bidrager til et bedre miljø og øget livskvalitet.

Picture of Tore Kinch-Jensen

Tore Kinch-Jensen

Landskabsarkitekt MDL

Brug for et hurtigt tilbud?

Udfyld formularen herunder!  – så kontakter vi dig hurtigst muligt. 

Kontakt HAVIA

Vi anlægger et grønnere Danmark