Tage Schjødte

Projektrådgiver

Siden Tage for 20 år siden blev uddannet anlægsgartner og jordbrugsteknolog, har han stort set haft alle stillinger i anlægsbranchen. Fra gartner til driftsassistent, -leder og -centerleder. Men Tage vil være tættere på det grønne og følge de grønne idéer hele vejen i mål. Derfor hjælper han stadig med at anlægge projekterne fra tid til anden – ligesom han også i sin fritid prioriterer at have små hobbyprojekter med især biodiversitet som fokus.

Tage Schjødte har hovedsageligt arbejdet på Fyn og i Syd­danmark, men også lidt i Københavnsområdet. Hans erfaring er bred inden for det grønne og grå område, og han har eksempelvis tidligere haft ansvar for drift og renholdelse af hele Amager bydel, stået for alt vintertjeneste på Fyn med i alt 360 lokationer, haft ansvaret for anlæg og renovering af Sanderumgård ved Odense og så har han været med til at drifte det største boligselskab på Fyn, FAB.

Når det kommer til anlægsarbejde, grøn drift og snerydning på Fyn og i Syddanmark, så har Tage både erfaringen og færdighederne til at hjælpe. Tage har ansvaret for vores afdeling på Fyn

Tage Schjødte, HAVIA,

Kontakt HAVIA

Vi anlægger et grønnere Danmark